Inteligjenca Artificiale zbulon luftën ndaj drogës në Shqipëri

Beteja ndaj trafikut të drogës duket se është humbur në Shqipëri. Media Ditari pyeti Inteligjencën Artificiale se si mund të luftohet ky fenomen. Përgjigjet e saj janë mjaft mbresëlënëse teksa mes 5 faktorësh të rëndësishëm, Inteligjenca Artificiale thekson se pa vullnet politik të qeverisë nuk mund të luftohet trafiku.

Përgjigja e Inteligjencës Artificiale

Luftimi i trafikut të drogës është një sfidë komplekse në çdo vend, përfshirë edhe Shqipërinë. Për të luftuar këtë problem, është e rëndësishme të ndërmerren masa të shumta dhe të koordinuara në nivel ligjor, zbatues dhe institucional. Disa hapa që mund të merren janë:

1. Fuqizimi i forcave të rendit dhe sigurisë: Është e rëndësishme të përmirësohet trajnimi, pajisja dhe koordinimi i forcave të rendit për të kapur trafikantët e drogës dhe për të ndërprerë rrjetet e tyre.

2. Përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar: Droga shpesh transportohet përmes rrugëve të ndërkombëtare, prandaj bashkëpunimi me vende të tjera për ndarjen e informacionit dhe për kapjen e trafikantëve është thelbësor.

3. Integrimi i teknologjisë: Përdorimi i teknologjisë së avancuar si sistemeve të monitorimit, inteligjencës artificiale dhe analizave të të dhënave mund të ndihmojë në identifikimin e modeleve të trafikut të drogës dhe të ndihmojë në zbulimin e aktivitetit kriminal.

4. Përgjegjësi e lartë institucionale: Është e rëndësishme që institucionet relevante, duke përfshirë policinë, prokurorinë, gjykatat dhe doganën të angazhohen në luftën kundër trafikut të drogës dhe të kenë përgjegjësi të lartë ndaj këtij problemi.

5. Ngritja e vetëdijes dhe edukimi: Ndryshimi i kulturës dhe vetëdijes së publikut rreth dëmeve të drogës dhe rreziqeve të saj mund të ndihmojë në parandalimin e përdorimit dhe trafikut të drogës nëpërmjet informimit dhe edukimit të qytetarëve.

Kombinimi i këtyre masave, së bashku me vullnetin politik dhe angazhimin e përbashkët të të gjithë aktorëve të interesuar, mund të ndihmojë në luftën kundër trafikut të drogës në Shqipëri.