EKIPI

Media “Ditari”, është një iniciativë e një grupi të dedikuar gazetarësh shqiptarë i cili udhëhiqet nga etika profesionale dhe raportimi inovativ. Ekipi i Ditarit do mbulojë ngjarjet me interes publik që lidhen me shkeljen e të drejtave të njeriut, abuzimit me pushtetin dhe korrupsionin. Media Ditari u themelua me mbështetjen e European Endowment for Democracy!