Analiza e EnergyPortal.eu: Korrupsioni mban peng Shqipërinë të kthehet në qendër rajonale energjetike 

EnergyPortal.eu i ka kushtuar një analizë zhvillimit të tregut energjitik në Shqipëri duke theksuar se korrupsioni dhe qeverisja e dobët nuk po lejojnë që vendi të kthehet në një qendër rajonale energjetike.

“Tregu i energjisë në Shqipëri karakterizohet nga një nivel i lartë korrupsioni dhe qeverisje e dobët. Kjo ka rezultuar në mungesë transparence dhe llogaridhënieje në sektor, gjë që ka penguar zbatimin e reformave shumë të nevojshme. Për të adresuar këto çështje, qeveria shqiptare ka punuar me partnerë ndërkombëtarë, si BE dhe Banka Botërore, për të përmirësuar qeverisjen e sektorit të saj të energjisë dhe për të promovuar transparencën”, shkruan EnergyPortal.eu.

Analiza thekson se pavarësisht këtyre zhvillimeve pozitive, tregu i energjisë në Shqipëri ende përballet me disa sfida. 

“Një nga çështjet kryesore është infrastruktura e vjetëruar energjetike e vendit, e cila ka nevojë urgjente për modernizim dhe zgjerim. Mungesa e investimeve në sektorin e energjisë ka sjellë ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike dhe çmime të larta të energjisë elektrike, të cilat kanë ndikuar negativisht në ekonominë e Shqipërisë dhe në atraktivitetin e saj për investitorët e huaj”, thuhet më tej.

EnergyPortal thekson se gjeopolitika e tregut të energjisë në Shqipëri është komplekse dhe e shumëanshme, me dinamika të ndryshme rajonale në lojë. 

“Ndërsa vendi kërkon të forcojë sigurinë e tij energjetike dhe të tërheqë investime të huaja, ai duhet të lundrojë me kujdes në këto dinamika. Kjo do të përfshijë nxitjen e lidhjeve më të ngushta me fqinjët e saj, diversifikimin e burimeve të saj të energjisë, modernizimin e infrastrukturës së saj energjetike dhe përmirësimin e qeverisjes në sektor. Duke bërë këtë, Shqipëria mund të zhbllokojë potencialin e saj të plotë si një qendër rajonale energjetike dhe të kontribuojë në stabilitetin dhe prosperitetin e përgjithshëm të Evropës Juglindore”, mbyllet analiza.