Reportazh

Në Arrëzën e braktisur të “100 fshatrave”

Najada Pendavinji

Arrëza është një ndër fshatrat e bukur të Shqipërisë. Shtrihet në lartësinë 1030 m mbi nivelin e detit, në qendër të luginës së