Arsim

PISA 2022, Shqipëria me rënien më të madhe në botë për vlerësimin e nxënësve në matematikë, lexim dhe shkencë

Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve (PISA) ka vlerësuar vlerëson njohuritë dhe aftësitë e nxënësve 15-vjeçarë në matematikë, lexim dhe shkencë. Ajo që bie