Qeveria hap tender për karikimin elektronik të makinave, 83 milionë lekë faza e parë

Qeveria shqiptare ka hapur një tender për pikat e karikimit elektronik në të gjithë vendin, si pjesë e Planit Kombëtar të Veprimit për Energjinë dhe Klimën, në përpjekje për të reduktuar emetimet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të CO2 dhe për t’u përshtatur me acquis të BE-së.

Në Tiranë ka mbi 20 stacione të tilla, por në pjesë të tjera të vendit, përfshirë pikat e turizmit, ato janë të vështira për t’u gjetur. Aktualisht, automjetet komunale, disa autobusë, makina policie dhe shumë taksi private punojnë me energji elektrike, por marrja e makinave elektrike është disi e ngadaltë, raporton EURACTIV.

“AEE ka përfunduar një studim për sektorin e transportit, për ngritjen e rrjetit të karikuesve të makinave elektrike dhe në bazë të këtij studimi do të vazhdojë procesi i zbatimit dhe fillimi i krijimit të rrjetit të karikuesve të makinave elektrike”, thuhet në njoftimin e Agjencisë Shqiptare të Efiçiencës së Energjisë.

Stacionet do të vendosen në Sarandë, Gjirokastër, Himarë, Vlorë, Durrës, Velipojë, Shkodër, Korçë dhe në pikat kufitare tokësore. Kjo do t’u mundësojë turistëve akses të lehtë në pikat e tarifimit në të gjithë vendin pasi vendi po fokusohet gjithnjë e më shumë në turizëm si një kontribues kryesor në PBB.

Bazuar në Planin Kombëtar të Veprimit për Energjinë dhe Klimën në lidhje me sektorin e transportit, vendi ynë ka detyrimin të reduktojë konsumin e lëndëve djegëse fosile si dhe ndotjen e mjedisit që vjen prej tyre. Për këtë qëllim, objektivi i qeverisë shqiptare është instalimi i 200 deri në 300 stacione karikimi deri në vitin 2025 në të gjithë vendin.

Projekti do të zbatohet në dy faza duke filluar me auditimin e energjisë dhe projektin e zbatimit teknik. Ky auditim do të përcaktojë reduktimet që vijnë nga zëvendësimi i lëndëve djegëse fosile, fizibilitetin e kursimit të energjisë elektrike në krahasim me lëndët djegëse fosile dhe reduktimin e ndotjes që vjen nga përdorimi i lëndëve djegëse.

Në fazën e dytë do të ndërtohen pikat e karikimit. Të gjitha pajisjet duhet të jenë të certifikuara CE dhe me një buxhet prej 766,181 € me kursin aktual të këmbimit, ekuivalent me 83 milionë lekë. Pjesa më e madhe e 539,000 automjeteve në qarkullim ndodhen në kryeqytet, duke çuar në mbingarkesë dhe nivele të larta të ndotjes.

Së dyti, kostoja e automjeteve elektrike është shumë e lartë për shumë qytetarë. Kostoja mesatare e një automjeti elektrik vetëm me bateri vlerësohet në 55,821 euro, ndërsa qytetari mesatar fiton rreth 7,000 euro në vit.

Në një përpjekje për të rritur përdorimin, qeveria vendosi të rimbursojë tarifat e regjistrimit, duke përfshirë dokumentet e pronësisë, licencat dhe targat, por megjithatë, makinat elektrike përbëjnë vetëm 0.35% të atyre në vend, me pothuajse të gjitha në përdorim tregtar.