Pse kaq shumë korrupsion në Shqipëri?! Inteligjenca artificiale rendit 5 arsyet

Shqipëria cilësohet si një prej vendeve më të korruptuar në Europë, referuar organizatave ndërkombëtare si Transparence International. Lufta kundër korrupsionit endemik në Shqipëri është kryetema e jetës publike dhe procesit të integrimit në Bashkimin Europian.

Por realisht, shpesh është e vështirë të  analizosh shkaqet e këtij korrupsioni dhe se si duhet luftuar ai. Për këtë, Media Ditari pyeti Inteligjencën Artificiale të ChatGPT, ku dha 5 arsye mbi korrupsionin në Shqipëri.

Sipas Inteligjencës Artificiale, janë 5 arsyet themelore që Shqipëria ka këtë nivel korrupsioni;

“1. Mungesa e institucioneve të forta dhe të pavarura: Institucionet qeveritare dhe drejtësore në Shqipëri kanë pësuar sfida në krijimin e kapaciteteve dhe pavarësisë së tyre. Kjo hapësirë e dobët mundëson përfshirjen e korrupsionit dhe shmangien e përgjegjësisë.

2. Kultura e papërgjegjshmërisë: Në disa raste, ka një mungesë ndërgjegjësimi dhe përgjegjësie të qytetarëve dhe të drejtuesve të institucioneve ndaj aktit të korrupsionit. Kjo mundëson zhvillimin e praktikave të paligjshme dhe të papërgjegjshme.

3. Niveli i ulët i pagave dhe mungesa e transparencës: Pagat e ulëta dhe mungesa e transparencës në shpërndarjen e burimeve financiare mund të shkaktojnë ndikime negative tek punonjësit publikë, duke iu bërë ata më të prirur të pranojnë ryshfete ose të kryejnë veprime të paligjshme për të përfituar më shumë.

4. Qeverisja e dobët dhe politika e korruptuar: Ndikimi i politikës në institucionet publike dhe mungesa e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin mund të jenë faktorët e rëndësishëm që promovojnë korrupsionin në Shqipëri.

5. Proceset e komplikuara administrative: Procedurat e vështira dhe të ngarkuara me birokraci mund të bëhen një burim i përkohshëm për zyrtarët korrupsionistë për të kërkuar shërbime të shpejta ose për të bërë presion mbi qytetarët për të fituar shërbime të zakonshme.

Këto janë vetëm disa nga arsyet e mundshme të korrupsionit në Shqipëri dhe situata është komplekse. Autoritetet shqiptare kanë ndërmarrë hapa për të luftuar korrupsionin, përfshirë themelimin e institucioneve të specializuara dhe përmirësimin e ligjeve dhe rregulloreve për të parandaluar dhe ndjekur veprimtarinë korrupsioniste”