PD kallëzon Lindita Nikollën në SPAK për votën e emigrantëve

Partia Demokratike ka mkallëzuar në SPAK kryetaren e Kuvendit, Lindita Nikollën për „shpërdorim detyre“.

Kallëzimi ëhstë bërë nga PD për shkak se Nikolla nuk ka zbatuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me votën e emigrantëve.

“Shkas fillestar i këtij kallëzimi, është fakti se Gjykata Kushtetuese, ka emetuar një vendim të saj, me numër 38 datë 09.12.2022. Në dispozitivin e këtij vendimi, në pikat 2 dhe 3. Gjykata ka vendosur: 2. Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve në zgjedhjet për Kuvendin, për shkak të boshllëkut ligjor. 3. Detyrimin e Kuvendit për plotësimin e boshllëkut ligjor brenda një viti. Kështu pra, rezulton se mbi Kuvendin e Shqipërisë, në cilësinë e organit publik (palë ndërgjyqëse në atë gjykim) të ngarkuar drejtpërdrejt me vendimin e Gjykatës Kushtetuese numër 38, datë 09.12.2022, rëndon detyrimi për zbatimin e këtij vendimi, brenda një afati 1 vjeçar nga data e hyrjes në fuqi të vetë vendimit (dita e fundit e përmbushjes së afatit 1 vjeçar daton më 12.01.2023).

Për më shumë, detyrimi konsiston në “plotësimin e boshllëkut ligjor”, pra miratimi i rregullave normative shtesë, të rangut ligj, proces që sipas Kushtetutës është kompetencë ekskluzive e Kuvendit të Shqipërisë. Deri në datën e depozitimit të këtij kallëzimi, në bazë të informacioneve publike, nuk rezulton që Kuvendi i Shqipërisë të ketë përmbushur detyrimin për zbatimin e vendimit të Gjykatës”, thuhet ndër të tjera në kallëzim.

Komisioni i Reformës Zgjedhore e ka përfshirë në program diskutimin për votën e emigrantëve, por edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, vota e shqiptarëve të diasporës duket e pamundur.

Vetë kryeministri Edi Rama është shprehur se nuk ka ende një regjistër të popullsisë shqiptare që jetojnë jashtë vendit, ndaj deri kur ky regjistër të jetë gati, edhe vota e emigrantëve do të duhet të presë.